TRANSVERS FRİKSİYON MASAJI

Kas, tendon, ligament gibi yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde kullanılan, İngiliz ortopedist Dr. James Cyriax tarafından geliştirilmiş tekniktir.

Yaralanmalardan sonra doku iyileşmesi üç evreden oluşmaktadır. İlk 72 saat akut enflamatuvar evresidir. Akut evreden sonra proliferatif süreç başlar. Yeni kapiller oluşumu gerçekleşir. Fibroblastlar kolajen üreterek yara gerilimini sağlarlar. Yaralanmalardan 2-3 hafta sonra yeniden yapılanma başlar. Yeniden yapılanma sürecinde artık kolajen üretimi durmuştur. Kolajen gerilim kuvveti artmaktadır ancak yaralanmadan önceki gerilim kuvvetine sahip olamaz.

Yaralanmalarda iyileşme doğal olarak skar doku ile sonuçlanır. Skar dokuları, yaralanmalardan sonra yeniden oluşan, oluştukları bölgenin oksijenasyonu ve perfüzyonunu engelleyen, fonksiyonu kısıtlı dokulardır. Deride, yüzeysel ve derin fasya tabakalarında, kaslarda, tendonlarda, ligamentlerde ve iç organlarda meydana gelebilir. Dolaşımı ve esnekliği kısıtlıdır. İyi yönetilmediklerinde oluşan adezyonlar kas ve tendonların hareketlerini önemli ölçüde sınırlayabilirler. Tendonlar, eklemler ve omurgada oluşan skarlar hem hareketleri sınrlar hemde acı verirler. Tedavi edilmeyen skar dokuları, yeniden yaranmaların en önemli sebeplerinden biridir.

Yumuşak doku yaralanmalarının yeniden şekillenme ve yeniden yapılanma evrelerinde uygulanan pasif germe ve transvers friksiyon masajı ile çok iyi sonuçlar elde edilmektedir. Pasif germenin etkili olamadığı bir çok yapıya transvers friksiyon masajı ile müdahele edilerek bağ dokusu liflerinin daha esnek ve fonksiyonel şekilde iyileşmesi sağlanabilir.

Transvers friksiyon masajı, akut evreden hemen sonra taslak dokusunun oluşmaya başladığı evrede kolajen üretimini uyarır. Travmatik hiperemi ile ağrıya yol açan metabolitlerin uzaklaştırılmasını sağlar. Doku oksijenasyonu ve perfüzyonunu artırır. Kolajen gerilim kuvvetinin artırılmasına, kolajen kalitesi ve fonksiyonel kapasitesinin geliştirilmesine yardımcı olur. Skar dokusunun esnekliğini sağlayarak adezyonları önler. Yumuşak dokuların mobilitesini muhafaza eder.

Kronik durumlarda skarların gevşemesine, adezyonların açılmasına, doku oksijenasyonu ve perfüzyonunun artırılmasına ve mobilitenin sağlanmasına yardımcı olur. Dokuların fleksibitesini artırır, fasyal kısıtlanma ve gerilimini azaltır. Kas spazmlarının çözülmesini sağlar. Eklem hareket açıklığının artırılmasına yardımcı olur. 

Transvers friksiyon masajı, doğrudan lezyon üzerine, lif yönlerine zıt olarak parmak uçları ile uygulanır. Parmaklar deri üzerinde hareket etmeyip deri altı bağ dokuları ile birlikte hareket eder. Uygulanan süre ve derinlik, lezyon bölgesine ve özelliklerine göre değişiklik gösterir. Liflerin gevşemesi için masaj öncesi sıcak kompres uygulamaları ile bölge ısıtılmalıdır.

Rutin olarak tekrarlanan hareketler sırasında kişinin farkına varamadığı mikrotravmalar sonucunda oluşan kas, tendon, ligament gibi yapıların fonksiyonlarında oluşan bozuklukların ( tendinit, tenosinovit, karpal tünel sendromu, tenisçi dirseği, gölfçü dirseği vs.) tedavisinde etkin bir şekilde uygulanmaktadır. 

 

 

 

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller masajokulu.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2019