SKAR DOKU MASAJI

Yaralanma yada cerrahi inzisyon sonrası oluşan dokuya skar dokusu denir. Skar dokusu, yaralanmanın şekline, yerine, büyüklüğüne ve derinliğine göre değişkenlik gösterir. Kolajenden oluşur. Masaj, derinin alttaki dokulara kontrolsüz bir şekilde yapışmasını önler. Skar dokusundaki adezyonların açılmasında ve doku katmanlarının arasındaki kayganlığın sağlanarak hareketlerin kolaylaştırılmasını sağlar. Skar dokusu masajının ne zaman yapılması gerektiği önemli bir husustur. Erken yapılan masajlar iyileşmeyi geciktirip daha kötü duruma getirebilir. Skar dokusu masajı, derinin üzerine yerleştirilen parmakların ileri geri kaydırılarak skar dokusunun yüzeysel ve derin katmanları arasındaki adezyonların kontrolü ile başlar. Masaj sırasında doku katmanlarının birbiri üzerinde kaydırılmasının sağlanabilmesi için herhangi bir yağ yada krem gibi maddelerin kullanılmaması gerekmektedir. Aksi taktirde parmaklar deri yüzeyinde kayar, hakimiyet kaybedilir ve amaca ulaşılamaz.

 

Uygulama Yöntemleri

Baş parmaklar skar dokusunun her iki yanına paralel olarak ve her ikiside aynı yönde olacak şekilde yerleştirildikten sonra hastanın bölgedeki kaslarını izometrik olarak kasması ile beraber alttaki doku ile birlikte parmaklar ileri geri hareket ettirilir. Üstteki doku ile alttaki doku katmanları birbiri üzerinde kayarlar.

 

Skar doku her iki yanına karşılıklı ve birbirine zıt yönde olacak şekilde yerleştirilen parmaklar dokuya S biçimi verecek şekilde zıt yönlerde itmeler ile hafif germeler uygulanır.

 

Skar dokunun her iki yanına skar dokuya paralel ve birbirine zıt yönlerde yerleştirilen parmaklar alttaki doku ile birlikte hareket ettirilir.

 

Tamamen iyileşmiş ve açılma tehlikesi olmayan skarlarda ise doku baş parmak ve işaret parmakları arasında kaldırılarak zıt yönde itme hareketleri ile gerilir.

 

Amputasyon Masajı

Amputasyon sonrası deri kemik ucuna yapıştığında hareket sırasında gerilerek acı verir. Güdüğün uç kısmında oluşan skar dokusu ve derinin altında bulunan kaslara yapışmasını engellemek ve yapışmış ise açılması ve dokular arasındaki kayganlığın sağlanması için masaj uygulamaları değerli bir yere sahiptir. Postoperatif sürecin ilk iki haftası boyunca ödemi kontrol altına almak için manuel lenfa drenajı ve kompresyon yöntemlerinden yararlanılır. Takip eden süreçte adezyon oluşumunu önlemek yada çözmek için skar dokusu masajı uygulanarak tedaviye devam edilir. Sağlıklı bir güdük oluşturmak için uygulamalar her gün tekrar edilmelidir.

 

 

 

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller masajokulu.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2019