MOBİLİZASYON - MANİPULASYON

Mobilizasyon, anatomik hareket sınırını aşmayan, ani itme olmadan düşük hız ve farklı amplitüdlerde kuvvet uygulama yöntemidir. Adezyonlar, nedbe dokuları, kısalmış kaslar, ligamentler, tendonlar gibi dokuları esneterek, yapısal bozuklukları gidererek, ağrıyı azaltır ve eklem hareket açıklığını geliştirir. Gerek mobilizasyon gerekse manipülasyon öncesi yapılacak masaj mobilizasyon ve manipülasyonun etkisini artıracaktır.

Manipulasyon, eklem yapılarına, anatomik sınırlar dahilinde, yüksek hızda, ani pasif itme hareketlerinin uygulandığı manuel terapi yöntemlerinden biridir.

Sıklıkla omurga olmak üzere vücuttaki tüm eklemlerin fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesi ve tedavisinde eklemlerin  hareketlerini anatomik sınırlar dahilinde artırarak fonksiyonel kılar, gereksiz ilaç kullanımı ve ameliyatları önler.

Kısa sürede etki eden, hızlı sonuç veren, başarı oranı yüksek ve ağrısız bir tedavi yöntemidir. Manipulasyon ile eklem kısıtlanmaları giderilerek eklem fonksiyonları geri kazandırılır. Kas spazmları çözülür ve ağrılar giderilir.

Manipulasyon tedavisinin etkisi yalnızca eklemlerle sınırlı değildir. Servikojenik baş ağrıları, servikojenik baş dönmeleri, kulak çınlamaları gibi sorunlar servikal spinal manipülasyon tedavisi ile tamamen ortadan kalkabilmektedir.

Tedavi süresi akut yada kronik vakalara göre 1-10 seans arasında değişkenlik göstermektedir. Omurgada yaygın olarak kullanılmakla beraber vücuttaki tüm eklemlere uygulanır.     

Nörofizyolojik ve biyomekanik olarak ayrıntılı bir değerlendirme ve teşhis sonrası yapılması gereken manipülasyon tedavisi, uzman ellerde güvenli ve yan etkisi olmayan kıymetli bir tedavi olup bilinçsiz uygulandığında ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

 

Endikasyonlar:

 

Boyun ve bel fıtıkları

Boyun düzleşmesi

Akut tortikollis

Skolyoz

Kifoz

Faset eklem blokajları

Omurilik kanal daralması

Spondiloistezis ( bel kayması)

Sakroiliak disfonksiyon

Donuk omuz

Siyatik sinir sıkışması

Priformis sendromu

Karpal tünel sendromu

Tarsal tünel sendromu

Topuk dikeni

Lateral epikondilit (tenisçi dirseği)

Medial epikondilit (golfçü dirseği)

Servikojenik baş ağrıları

Servikojenik baş dönmeleri

 

Kontraendikasyonlar:

 

Hipermobilite

Osteoporoz

Tam iyileşmemiş kırıklar

Akut enflamasyon

Gebelik

Mlignite

 

Manipulasyon Teknikleri

Manipulasyon, mobilizasyonla erişilen eklem hareketinin kısıtlanmasının son noktasındaki direnç hissedildiğinde elde edilen gerilim korunarak hastanın tam nefes vermesinin sonunda kontrollü ve ani bir itme hareketi ile uygulanır.

Bu sırada eklem yüzeyleri birbirinden ayrılarak sinovyal sıvının basıncı azalır, çözünmüş halde bulunan gazlar kabarcık oluşturur ve kabarcıkların çökmesiyle klik sesi işitilir.

Manipulasyon uygulamalarında bazı hususlara çok dikkat dilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde manipülasyon başarısız olacak yada sakatlanmalara yol açacaktır. Hasta, ağrı olmayacak ve rahat bir şekilde pozisyonlanmalıdır. İtme hareketi ağrısız yöne fizyolojik bariyeri geçecek, ekleme ait anatomik bariyeri aşmayacak kuvvetle ve traksiyonla birlikte uygulanmalıdır. Anatomik bariyeri aşan manipulasyonlar patolojik yapısal değişikliklerle sonuçlanır. Ayrıca manipülasyon uygulamadan önce hastanın tam olarak gevşemesi, manipülasyona direnç göstermemesi sağlanmalıdır. Omurgada uygulanan manipülasyonlarda, manipüle edilecek seviyenin alt ve üst segmentlerinin kilitlenmesi ve hedef segmentte yeterli gerilim elde edilmesi gerekmektedir.

Servikal spinal manipulasyonları yanlış teknikler ile uygulanırsa serebral arter trombozu, kuadripleji ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Manipulasyon eğitimi almış hekimler ve fizyoterapistler tarafından uygulanmalıdır.

 

 

 

 

 

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller masajokulu.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2019