MASAJ MANİPULASYONLARI

Masaj Manipulasyonları Uygulama Yöntemleri ve Etkileri

           

 Efloraj

 

Her masaj tekniğinde uygulanan temel bir manipülasyon olan efloraj, deri üzerinden, yüzeysel ve derin olarak uygulanan kayıcı sıvazlama yöntemidir. Masajın başlangıç ve bitiminde, aynı zamanda sedatif etkisinden yararlanmak gerektiğinde ara zamanlarda da kullanılmaktadır. El ve parmakların palmar yüzeyi, geniş alanlarda ön kol ile uygulanır. Uygulandığı bölgeye göre tek el veya çift el palmar yüzeyi, çok dar alanlarda parmakların palmar yüzeyi ve geniş alanlarda ön kol da ellere katılarak uygulanır. Yağın deri tarafından iyice emilmesini ve bölgenin ısınmasını sağlayarak diğer manipülasyonların uygulanmasına hazırlık olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda sedatif etkisiyle kişiyi sakinleştirerek masaja hazırlar. Deri ve deri altı yumuşak dokuların durumlarını tespit etmede rehber bir manipülasyondur. Refleks etkisinden yararlanabilmek için yavaş ve değişmeyen bir sürat ve ritimle yüzeysel olarak, mekanik etkisinden yararlanabilmek için ise derin olarak uygulanır. Derin efloraj hareketleri yüzeysel efloraj hareketlerinden geçiş lie uygulanmalıdır. Yüzeysel ve derin efloraj hareketleri uygulama yönü mutlaka periferden merkeze, venöz dönüş istikametinde olmalıdır. Eller masaj yapılan yüzey ile tam temas halinde ve yüzeydeki tüm kıvrımlara aynı şekilde etki ederek uygulanmalıdır. Hareket periferden merkeze doğru tamamlandıktan sonra merkezden perifere geri dönüşlerde ellerin teması deri üzerinden kesilmeden fakat hiçbir şekilde basınç yapılamadan uygulanması çok önemli bir faktördür. Sırt bölgesinde sürat ve ritim, masaj alanın nefes alış verişleri dikkate alınarak nefes verme fazına ayarlanarak yapılır. Yüzeysel efloraj hareketleri deriyi, derin efloraj hareketleri deri altındaki kas ve bağ dokulara etki edecek derinlikte uygulanır. Derin efloraj hareketlerinde gerekli basınç uygulanırken kesme veya koparma hissi oluşturulmamalıdır.

           

Etkileri

Kapiller dilotasyonu ile hiperemi sağlar.

Masaj yapılan bölgeyi ısıtır.

Sinir uçlarına yaptığı etki ile kişiyi sakinleştirir.

Lenfatik akımı hızlandırarak metabolitlerin uzaklaştırılmasını sağlar.

Sebum salgısını artırarak derinin yumuşamasını sağlar.

Ter bezlerinin foksiyonlarını artırır.

Lokal ve sistematik dolaşım üzerinde mekanik etki ile vönöz akımı hızlandırır.

Arter duvarlarının refleks kasılmalarına etki ederek arteriel dolaşımı hızlandırır.

Yüzeysel fasyanın pasif olarak gerilmesini sağlar.

 

 

Presyon

 

Baş parmak palmar yüzeyi, baş parmak ayası, dirsek ve falanks eklemi ile kasların dar alanlarına ulaşarak uygulanan sabit yada kayıcı baskı hareketleridir. Masaj yapılan bölgede tek bir noktaya uygulanan baskı hareketlerine sabit presyon, periferden merkeze doğru istenilen aralıklarla kaydırarak uygulanan baskı hareketlerine ise kayıcı presyon denir. Hafif, orta ve kuvvetli tonlarda uygulanır. Kayıcı presyon hareketleri, kas lifleri yönlerini ve ekstremitelerde venöz dönüşü takip etmelidir.

 

Etkileri

Kasların lokal dolaşımını artırarak ağrının azalmasını sağlar.

Kas ve eklemlerde adezyonların açılmasını sağlar.

Spazm ve krampları gevşetir.

Derin bağ dokularında lokal hiperemi sağlayarak kolajen liflerin esnemesini kolaylaştırır.

Yorgunluğa sebep olan maddelerin dokulardan uzaklaştırılmasını sağlar.

 

 

Petrisaj

 

Kasların büyüklük ve biçimine göre tek elle, çift elle veya parmaklarla yapılan yoğurma benzeri hareketlerdir. En çok kaslara etki eden manipülasyondur. Kas liflerine çapraz olarak ve mümkün oldukça kemikten ayırmak istercesine yukarı kaldırarak ve kasa S biçimi vererek esnetilip gerilerek uygulanır. Küçük karınlı kas gruplarında tek elle yapılır. Geniş karınlı (m. latissimus dorsi, m. quadriceps femoris vb.) kaslarda, kas liflerine çapraz yönde her iki el paralel olarak parmaklar ve el ayası arsında kaldırılarak S biçiminde gerilir ve esnetilir. Ekstremitelerde periferden merkeze ritmik bir şekilde petrisaj ile ilerlenirken geri dönüş için efloraj hareketinden dönüş gerçekleştirilir ve takrar petrisaj hareketi ile merkeze ilerlenir. Paravertebral kasların petrisajı baş parmak, işaret parmağı ve orta parmak ile gerçekleştirilirken diğer parmaklar harekete katılmazlar. İşaret parmağı ve orta parmak bibiriyle birleştirilir ve baş parmak ile arasına alınan kas S biçiminde gerilerek hareket gerçekleştirilir. Sırt bölgesine yapılan bu petrisajda ekstremitelerin aksine venöz dönüş dikkate alınmadan ileri ve geri her iki yönde sirküler olarak uygulanır. Dikkat edilmesi gereken husus parmak uçları değil parmakların palmar yüzeylerinin kullanılması gerektiğidir. İki üç parmakla uygulanan petrisajın başka bir formuda baş parmaklar birbirine paralel ve dik açıda tutularak kası iterken işaret ve orta parmak ile ilerlenerek yapılan harekettir. Sırt bölgesinde uzunlamasına ve transversal olarak kullanılır. Ayrıca tek kemikli bölgelerde kaslar kemik üzerinde yuvarlanarak uygulanan diğer bir petrisaja da rollen adı verilmiştir.

 

Etkileri

Derin damarlardaki etkisi ile sistematik dolaşımı destekler.

Kas iğcikleri ve golgi tendon organlarının refleks etisi ile kas tonusuna etki eder.

Kas atrofilerini önler, spazm ve krampları çözer.

Kasların kontraksiyon yeteneğini artırır.

Kas metabolitlerinin uzaklaştırılması ile kas yorgunluğunun giderilmesini sağlar.

Derin fasyal tabakaların gerilmesi ile adezyonların açılmasını sağlar.

Derin ve kuvvetli petrisaj hereketleri periostal dolaşımı artırarak kemiğin beslenmesine katkıda bulunur.

Karın organlarının petrisajı mekanik ve refleks etkiyle peristaltik hareketleri uyararak sindirimi kolaylaştırır.

Konstipasyonu önler ve çözer. Barsaklarda biriken gazların çözülmesini sağlar.

 

Friksiyon

 

Yüzeysel ve derin dokulara baş parmak, parmak uçları, falanks eklemleri ile baskı uygulayarak dairesel yada eliptik ovma hareketleridir. Yüzeysel uygulandığında deri ve deri altı dokulardaki adezyon ve skarları gevşetmek ve lokal dolaşımını artırmak gibi etkiler elde edilir. Parmaklar deri üzerine yerleştirilerek deri ile birlikte yeterli baskı uygulanarak kas lifleri ve venöz dönüş yönünde ilerlenerek uygulanır. Geniş alanlarda her iki başparmak yan yana yada birbiri arkasında ve birbirine zıt yönde hareket ederek ilerler. Derin uygulandığında derin dokularda lokalize etkiler meydana getirir. Yüzeysel friksiyonun aksine hareket kas lifleri doğrultusunda değildir. Yerleştirilen parmaklar küçük daire yada eliptik hareketlerle derinlere doğru gider. Basınç derecesi istenilen etkiye yada endikasyona uygun olarak belirlenir. Büyük kas gruplarında el ayası ile uygulanır. Çok dikkatli kullanılmak üzere falanks eklemleri ve dirsek ile de derin friksiyonlar uygulanır.

 

Etkileri

Lokal hiperemi ve ısı artışı oluşturur.

Akson refleksi ile arteriel dilotasyon sağlar.

Eklem sertliklerini önler, fibrozitlerin açılmasını sağlar.

Artrozlara etki eder, skarların gevşemesini sağlar.

Kas, tendon,fasya, deri, ligament,tendon gibi dokularda adezyonların açılmasını sağlar.

Sindirim sistemi peristaltik hareketlerini uyarır.

Golgi tendon refleksini uyarır.

 

Vibrasyon ve Shaking

 

            Vibrasyon:    Masaj yapılan bölgenin genişliğine göre kas üzerine yerleştirilen parmak yada el ile dirsekten fleksiyon yaparak uygulayıcının kendi kol kaslarının kasılmalarının yarattığı titreşimlerin bölgeye temas ile aktarılması yoluyla gerçekleştirilen hareketlerdir. Kasları sallayarak yapılmaz. Düzenli bir ritim ile dakikada 500-550 titreşim elde edilebilir. Yorucu hareketler olması sebebi ile yoğun olarak uygulanmaz. Yoğun uyarıcı etkisinden faydalanmak amacı ile elektirirkli vibrasyon aletlerinden faydalanılır.

 

Shaking:        Herhangi bir ekstremiteyi distalden tutarak yada elleri herhangi bir kas üzerine koyup kavrayarak dalgalandırmalar ile yapılan ritmik sallama hareketleridir.

 

Etkileri

Hafif vibrasyonlar sakinleştirir. Kuvvetli yapıldığında uyarıcı etki eder.

İç organların düz kaslarının refleks olarak kasılmalarını sağlar.

Bronşiyal astımda ekspirasyon fazında akciğer üzerinde yardımcı olarak kullanılır.

Kas spazmlarını çözer, skarların gevşemesini sağlar.

Arteriollerin düz kaslarına yaptığı etki ile periferik arter dolaşımını artırır.

Kas tonusunu artırmaya yardımcı olur.

Shaking, kemik iliğini uyararak eritrosit artışını sağlar.

Pulmonel atık maddelerin gevşetilerek çıkarılmasını kolaylaştırır.

İç organları stimüle eder.

 

Perküsyon

Masajda vücuda yapılan uyarıcı, ritmik darbe hareketleridir.

Tapotmen:    Kubbe şeklinde el, yumruk ve falanks eklemleri ile farklı biçimlerde uygulanan perküsyon hareketleridir. Kubbe şeklindeki el ile göğüs kafesinde ritmik bir şekilde uygulandığında hava yollarındaki sekresyonun gevşemesini sağlar. Postürel drenajda shaking ve vibrasyondan önce uygulanır. Vücudun diğer bölgelerinde bu şekilde uygulandığında etkili olmaması sebebi ile yalnız göğüs kafesi üzerinde uygulanır. Yumruk ile yapılan perküsyon ise her iki tam sıkılmamış yumruk yapılarak büyük kas gruplarında uygulanır. Büyük kas gruplarında uygulanan başka bir tapotmen ise falanks eklemleriyle uygulanan formudur. Eller kapalı bir yumruk haline getirilir ve kaslara darbe uygularken temas eden kısımlar falanks eklemleridir.

Klakman:      Her iki el paralel olarak masaj uygulanan kas liflerine çapraz gelecek şekilde, parmaklar hafif bükülmüş içi boş yumruk olacak şekilde parmak uçları ve el kenarı ile birbiri ardına ritmik bir şekilde uygulanan darbe hareketleridir. Bilek gevşek bırakılarak uygulanır. Aynı hareket bilekler gevşek bırakılmadan yani hareket dirsekten gerçekleştirildiğinde oluşan darbeler çok güçlü darbelerdir. Bu yüzden haşman adını almıştır. Çok dikkatli ve kas lifi doğrultusunda uyluğun arka yüzünde gerçekleştirilmeli ve diğer bölgelerde kullanılmamalıdır.

 

Etkileri

Deride hiperemi sağlayarak derinin lokal dolaşımını ve ısınmasını sağlar.

Atrofik kasları uyarır, kas tonusunu artırır.

Kasların kan dolaşımını artırır.

Golgi tendon organlarını uyarır.

Kasların kontraksiyon yeteneğini geliştirir.

Sinirleri uyarır.

Akciğerlerin elastikiyetini ve dolaşımını artırır.

Akciğerlerde mukusun çözülmesini sağlar.

 

 

 

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller masajokulu.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2019