Masaj Yemini

Okuyacağınız ''Masaj Yemini'' Türkiye Masaj Enstitüsü kurucusu rahmetli Sn. Prof. Dr. Dr. Ahmet Hamdi TURGUT tarafından 1981 yılında kaleme alınmış ve o tarihten beri Türkiye Masaj Enstitüsü'nün tüm öğrencilerine okutulmuştur. Teorik derslerin bitiminde sınavlardan başarılı olup, pratik eğitimlere geçmeden önce bu and mutlaka okutulmaktadır. Bu And'ı okumayan hiç bir öğrenci ne mezun olabilmektedir, ne de masaj yapmaya başlayacağı pratik derslere girebilmektedir. Bu yemin ''masaj'' ı bir meslek olarak benimsemiş ve sahip çıkmış insanların, mesleklerine olan saygısının yazılı bir manifestosudur.

Masörlük sanatı ile ilgili öğrendiğim bütün pratik ve teorik bilgileri en iyi şekilde uygulayacağım. Mevcut bilgilerimi arttırmak için durmadan yenilik ve tekamülleri takip edeceğim ve araştıracağım.

Tıp meslekleri andı içenlerle ve masörlük andı içenlere meslekle ilgili bilgilerimi herhangi bir karşılık almaksızın öğreteceğim. Bunun dışındakilere öğretmeyeceğim.

Hangi mekanda olursa olsun sanatımı, gücümün yettiği kadar insanlara yardım için kullanacağım. Kasıtlı olan bütün kötülüklerden kaçınacağım.

Milliyet, ırk, din, mezhep,siyasi kanaat cinsiyet,zenginlik-fakirlik farkı gözetmeksizin, ister rüşte ermiş,ister rüşte ermemiş, kadın-erkek ayrımı yapmadan karşımdakinin kendi isteği ile de olsa vücudunu kötüye kullanmaktan şiddetle kaçınacağım. Gerek sanatımı icra ederken, gerekse sanatımın dışında insanlarla münasebette iken etrafımda olup bitenleri, görüp işittiklerimi, bir sır olarak saklayacağım.

Tıp mensupları ve meslektaşlarımla en iyi münasebet içinde olacağım. Benden doping isteyenlere onu vermeyeceğim gibi böyle bir hareket tarzını da tasvip etmeyeceğim.

YÜCE ALLAH'IN HUZURUNDA; HAYATIMI, SANATIMI TERTEMİZ KORUYACAĞIMA NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM.

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller masajokulu.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2019