Eğitim programlarımız en düşükten, en yüksek kültürel ve akademik eğitim düzeyindeki herkes için başarıyla uygulanabilir olmasına rağmen, alınan eğitime ait T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı uluslararası geçerliliği olan "Kurs Bitirme Belgesi"nin düzenlenebilmesi için kursiyerlerin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş bazı yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar;

- T.C. vatandaşları için en az ilkokul mezunu olmak,
- Yabancı uyruklu vatandaşlar için diploma denkliği ve kurs süresini kapsayan bir oturma izninin olmasıdır.

Bu yeterliliklere sahip olmayan kişilere ise standart eğitim kalitesi ve standart eğitim içeriği verilmekle beraber mezun olunan kurslara ait belgelendirme, Prof.Dr. Ahmet Hamdi Turgut Masaj Okulu tarafından düzenlenen bir "Katılım Belgesi"nin düzenlenmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller masajokulu.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2019