Ülkemizde masaj uygulamaları, kişiler ve kanunlar hükmünde ne yazık ki gelişmiş ülkelere kıyasla yeterince gelişmemiş durumdadır. Özellikle Kuzey Amerika ve AB ülkelerindeki uygulamalara baktığımızda gerek kanuni yükümlülükler, gerek asgari eğitim ile ilgili zorunluluklar çok ileri seviyededir. Birçok ülkede masaj uygulamaları Sağlık Bakanlığı denetimindeyken, Türkiye'de ise Yerel Yönetim konuları kapsamındadır. Aynı şekilde yurtdışında eğitim kurumlarının akreditasyona tabi tutulmalarına karşılık, Türkiye'de ise konuyla ilgili birçok kanuni boşluk bulunmaktadır.

Kurumumuz bu bağlamda eğitim konusunda birçok ilke imza atmış lider konumdaki bir eğitim kuruluşudur. Türkiye'de ilk defa 3. seviye "Genel Masaj Eğitimi Programı"nın verilmesi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ilk eğitim kuruluşu olmuştur. Bunun yanısıra "Klasik Masaj Eğitimi Programı" da aynı şekilde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmiş bir eğitim programıdır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bu iki eğitim programına ait sertifikaların her ikisi de yurtiçinde geçerliyken, "Genel Masaj Eğitimi Programı" sertifikası sadece yurtiçinde değil, aynı zamanda uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika olma özelliğini taşımaktadır.

Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı da kendi müfredatlarını geliştirmiştir. 3. seviye "Genel Masaj Kursu" 520 saat süreli bir program iken, bakanlık 3. seviye masaj eğitimini "608 Saatlik Masör/Masöz Kursu" olarak güncellemiş ve eski program ile yeni dönem açılışlarına izin vermemiştir. "520 Saatlik Genel Masaj Kursu" mezunlarının tüm hakları saklı kalmak koşuluyla yeni katılımcılar artık sadece bakanlıkça uluslararası geçerliliğe sahip "608 Saatlik Masör/Masöz Kursu" kurs programına katılabilirler.

Bahsi geçen tüm programlar T.C. Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında olduğu ve bakanlık onayıyla verildiği için, eğitim sonundaki belgelendirme de tüm yasal koşulları taşıyan ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir "Kurs Bitirme Belgesi" ile sonuçlandırılır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında yer almayan Mesleki Gelişim Eğitim Programları ve Workshop'lar ise kurumumuz tarafından düzenlenen "Katılım Belgesi" ve "Workshop Belgesi" ile belgelendirilmektedir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen uluslararası geçerliliğe sahip "Kurs Bitirme Belgesi" ile kurumumuz tarafından düzenlenen "Katılım Belgesi" arasında eğitim kalitesi açısından bir fark olmamasına rağmen, kanunlar hükmünde ise bir farklılık söz konusudur. Mesleki anlamda yapılan kanuni değişiklik sonrasında bir masaj uzmanının mesleğini yapabilmesi için mutlaka T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir "Kurs Bitirme Belgesi"ne sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle kendimizi, masaj hizmeti sunan tüm kurumlara işe yeni alacakları veya var olan personellerinde bu belgeyi aramaları gerektiğini hatırlatmakla yükümlü hissediyoruz.

Aynı şekilde kanuni boşluklardan yararlanarak ticari amaçlarla masaj eğitimi veren kuruluşların da çokluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Referans noktası konumunda olmamız sebebiyle başka eğitim kuruluşları hakkında bize yöneltilen sorularla ilgili olarak da, mutlaka o kurumun düzenlediği belgelerin geçerliliği hakkında bir araştırmaya gitmelerini tavsiye etmekle yükümlüyüz. Zaman içerisinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim kuruluşu sayısının artmasıyla, sektörün hizmet kalitesinin ve dolayısıyla hacimsel büyüklüğünün de artacağına inancımız sonsuz.

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller masajokulu.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2018