logo orta
logo sağ

608 Saatlik Masaj Kursu ( Klasik Masaj-Derin Doku Masajı- Fasya Teknikleri-Skar Doku Masajı- Refleksoloji)

Klasik Masaj, Refleksoloji, Derin Doku Masajı, Transvers Friksiyon Masajı, Fasya Tekniklerinin öğretildiği detaylı bir eğitim programıdır. Anatomi, Fizyoloji ve Masaj ile ilgili teorik olarak işlenen derslerin ardından uygulama eğitimleri ile devam eden programın %70'i pratik derslerden oluşur.

PROGRAMIN İSMİ: 608 Saatlik Masaj Kursu

PROGRAMIN AMACI: Kabul görmüş tüm masaj uygulamalarını gerçekleştirebilecek doğru bilgi birikimi, pratik tecrübe ve tam yetkinliğe sahip, masajı meslek olarak kabul etmiş akademik masaj tanımına uygun profesyonel masaj uzmanları yetiştirmek.

BELGELENDİRME: Eğitim sonunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve uluslararası geçerliliği olan "608 Saatlik Masaj Kursu Bitirme Belgesi" verilmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ: Ders programı içeriğinde Klasik Masaj, Derin Doku Masajı, Transvers Friksiyon Masajı ve Refleksoloji teknikleri yer almaktadır. Program kapsamında;

dersler detaylı olarak olarak yer almaktadır.

ANATOMİ DERSİ KONULARI

Doku (Epitel Doku, Bağ ve Destek Dokusu, Kas Dokusu, Sinir Dokusu)
Hareket Sistemi Anatomisi (Kemiklerin Yapısı ve Özellikleri, Baş Kemikleri, Gövde Kemikleri, Üst Extremite Kemikleri, Alt Extremite Kemikleri, Kasların Yapısı ve Özellikleri, Gövde Ön Yüz Kasları, Gövde Arka Yüz Kasları, Üst Extremite Kasları, Alt Extremite Kasları.)
Sindirim Sistemi Anatomisi (Ağız ve Dişler, Özefagus, Mide ve Barsaklar)
Dolaşım Sistemi Anatomisi (Kalp, Atar Damarlar, Toplar Damarlar, Kılcal Damarlar, Lenfatik Dolaşım)
Solunum Sistemi Anatomisi (Trakea, Bronşlar, Akciğerler, Ağız ve Burun Hava Yolları)
Deri (Deri, Kıllar, Tırnaklar, Derinin Ter ve Yağ Bezleri)
Üro-Genital Sistem Anatomisi (Böbrekler, Üreter, Mesane, Üretra, Cinsiyet Organ ve Bezleri)
Sinir Sistemi Anatomisi (Beyin, Beyincik, Omurilik, Periferik Sinirler)
Endokrin Sistem Anatomisi (Hormon ve Diğer Salgı Bezleri)
Beş Duyu Anatomisi (Deri Duyuları, Kulak, Göz, Koku Duyusu, Tat Duyusu)
İmmün Sistem Anatomisi (Kan Savunma Hücreleri, Antikorlar, Doku Kimyasalları)
FİZYOLOJİ DERSİ KONULARI

Hücre (Difüzyon, Osmoz, Aktif Transport, Endositoz, Ekzositoz, Stoplazma, Hücre Çekirdeği)
Vücut Sıvıları Ve Kan (Eritrositler, Lökositler, Trombositler)
Dolaşım Sistemi Fizyolojisi (Kan Dolaşımı, Kalp ve Damarlar, Nabız ve Tansiyon, Lenfatik Dolaşım)
Boşaltım Sistemi Fizyolojisi (Böbrekler, İdrar Oluşumu)
Sinir Sistemi (Ağrı Çeşitleri ve İletimi, Yansıyan Ağrı, Fantom Ağrı, Kapılama Teorisi)
Solunum Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Endokrin Sistem (Hipofiz Bezi, Böbrek Üstü Bezleri, Tiroid Bezi, Paratiroid Bezi, Timüs Bezi, Gonad Hormonları)
DEONTOLOJİ DERSİ KONULARI

Deontolojinin Tanımı
Masaj Uzmanının Vasıfları
Masaj Uzmanının Sağlığı Korumada ve Sosyal Hayatta Mesuliyetleri
Masaj Uzmanının Çalışırken Mesuliyetleri
Masaj Uzmanının Meslektaşlarına Karşı Olan Davranış ve Sorumlulukları
Masörün İş Yeri Düzeni Bakımından Mesuliyetleri
Masaj Alan Kişinin Yaşı
Masajda Dikkat Edilmesi Gereken Etik Kurallar

SUNUM TEKNİKLERİ KONULARI


Masaj Teorisi
Masaj Çeşitleri
Masaj Teknikleri ve Uygulama Alanları
Terapötik Masaj Teknikleri
Derin Doku Masajı
Miyofasyal Teknikler
Transvers Friksiyon Masajı
Skar Doku Mobilizasyonları
Germe Teknikleri
Germenin Etkileri, Endikasyon ve Kontraendikasyonları
Post İzometrik Relaksasyon
Masaj Uzmanının Giyimi ve Hijyeni
Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları
Masaj yapılacak Mekanın Özellikleri ve Hijyeni
Masajda Kullanılan Materyaller ve Özellikleri
Masajın Mekanik, Fizyolojik ve Refleks Etkileri
Masajın Dolaşım Sistemi Üzerindeki Etkileri
Masajın Kaslar Üzerindeki Etkileri
Masajın İç Organlar Üzerindeki Etkileri
Masajın Deri Üzerindeki Etkileri
Ağrı Üzerine Masajın Etkisi
Gecikmiş Başlangıçlı Kas Ağrılarında Masajın Etkisi
Masajın Endikasyon ve Kontraendikasyonlar
Masajın Planlanması
Masaj Uygulama Prensipleri
Dokuların Değerlendirilmesi
Masaj Seansı ve Sürelerinin Tayini
Ekipmanlar ve Önemi
Manipulasyonlar ve Etkileri
Masaj Uygulamalarında Basınç Miktarı ve Ritim
Masaj Uygulamalarında Vücut Mekanikleri
PRATİK DERSLER

MASAJ PRATİK DERSİ

Masaj Masası Materyallerinin Hazırlanması
Masaj Alacak Kişinin Hazırlanması
Masaj Manipulasyonları Gösterilmesi ve Kavranması
Manipulasyon Çeşitlerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Lokal Masaj Uygulamaları
Sırt Bölgesi Masaj Manipulasyonları Uygulamaları
Bacaklarda Masaj Manipulasyonları Uygulamaları
Kollarda Masaj ManipulasyonlarıUygulamaları
Karın Bölgesi Masaj Manipulasyonları Uygulamaları
Dekolte ve Yüz Bölgesi Masaj Manipulasyonları Uygulamaları
Baş Masajı Uygulamaları
El ve Ayaklarda Masaj Uygulamaları
Derin Doku Masajı Uygulamaları
Fasya Teknikleri Uygulamaları
Transvers Friksiyon Masajı Uygulamaları
Skar Doku Mobilizasyonları Uygulamaları
Bölgesel Masaj Uygulamaları
Tüm Vücutta Masaj Uygulamaları

 

REFLEKSOLOJİ

TEORİK DERSLER


Refleksoloji Tanımı, Tarihçesi ve Önemi
Refleksoloji Etki Mekanizması
Refleksolojinin Terapötik Etkileri
Refleksolojinin Sempatik ve Parasempatik Sistem Regülasyonu ve Hastalıklar Üzerindeki Etkileri
Refleksolojinin Uygulama Alanları
Refleksolojinin Dikkatle Uygulanması Gereken Durumlar
Refleksolojinin Uygulanamadığı Durumlar
Refleksoloji Uygulamaları Sırasında Meydana Gelen Fizyolojik ve Psikolojik Değişikliklerin Gözlenmesi
Refleksoloji Uygulamalarını Takip Eden Süreçlerde Fizyolojik ve Psikolojik Değişiklikler
Yetişkinlerde Refleksoloji
Çocuklarda Refleksoloji
Hastalarda Refleksoloji
Ayağın Anatomisi
PRATİK DERSLER


Dr. William Fitzgerald Tekniği
Refleks Bölgelerinin Saptanması
Refleks Bölgelerine Uygulanan Uyarıcı Teknikler
Baskı Tekniklerinin Refleks Bölgelerinde Uygulanması 
Baş ve Boyun Reflekslerinde Uygulamalar
Göğüs Bölgesi Reflekslerinde Uygulamalar
Omurga Reflekslerinde Uygulamalar
Endokrin Sistem Reflekslerinde Uygulamalar
Dolaşım Sistemi Reflekslerinde Uygulamalar
Solunum Sistemi Reflekslerinde Uygulamalar
Sindirim Sistemi Reflekslerinde Uygulamalar
Üriner Sistem Reflekslerinde Uygulamalar
Hareket Sistemi Reflekslerinde Uygulamalar

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller masajokulu.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2017