Klasik Masaj, Derin Doku Masajı, Transvers Friksiyon Masajı,Miyofasiyal Gevşetme Tekniklerinin öğretildiği detaylı bir eğitim programıdır. Anatomi, Fizyoloji ve Masaj ile ilgili teorik olarak işlenen derslerin ardından uygulama eğitimleri ile devam eden programın %70'i uygulamalı derslerden oluşur.

 

PROGRAM İÇERİĞİ: Ders programı içeriğinde Klasik Masaj, Derin Doku Masajı, Miyofasiyal Gevşetme Teknikleri ve Transvers Friksiyon Masajı yer almaktadır. 

ANATOMİ DERSİ KONULARI
Doku (Epitel Doku, Bağ ve Destek Dokusu, Kas Dokusu, Sinir Dokusu)
Hareket Sistemi Anatomisi (Kemiklerin Yapısı ve Özellikleri, Baş Kemikleri, Gövde Kemikleri, Üst Extremite Kemikleri, Alt Extremite Kemikleri, Kasların Yapısı ve Özellikleri, Gövde Ön Yüz Kasları, Gövde Arka Yüz Kasları, Üst Extremite Kasları, Alt Extremite Kasları.)
Sindirim Sistemi Anatomisi (Ağız ve Dişler, Özefagus, Mide ve Barsaklar)
Dolaşım Sistemi Anatomisi (Kalp, Atar Damarlar, Toplar Damarlar, Kılcal Damarlar, Lenfatik Dolaşım)
Solunum Sistemi Anatomisi (Trakea, Bronşlar, Akciğerler, Ağız ve Burun Hava Yolları)
Deri (Deri, Kıllar, Tırnaklar, Derinin Ter ve Yağ Bezleri)
Üro-Genital Sistem Anatomisi (Böbrekler, Üreter, Mesane, Üretra, Cinsiyet Organ ve Bezleri)
Sinir Sistemi Anatomisi (Beyin, Beyincik, Omurilik, Periferik Sinirler)
Endokrin Sistem Anatomisi (Hormon ve Diğer Salgı Bezleri)
Beş Duyu Anatomisi (Deri Duyuları, Kulak, Göz, Koku Duyusu, Tat Duyusu)
İmmün Sistem Anatomisi (Kan Savunma Hücreleri, Antikorlar, Doku Kimyasalları)

FİZYOLOJİ DERSİ KONULARI
Hücre (Difüzyon, Osmoz, Aktif Transport, Endositoz, Ekzositoz, Stoplazma, Hücre Çekirdeği)
Vücut Sıvıları Ve Kan (Eritrositler, Lökositler, Trombositler)
Dolaşım Sistemi Fizyolojisi (Kan Dolaşımı, Kalp ve Damarlar, Nabız ve Tansiyon, Lenfatik Dolaşım)
Boşaltım Sistemi Fizyolojisi (Böbrekler, İdrar Oluşumu)
Sinir Sistemi (Ağrı Çeşitleri ve İletimi, Yansıyan Ağrı, Fantom Ağrı, Kapılama Teorisi)
Solunum Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Endokrin Sistem (Hipofiz Bezi, Böbrek Üstü Bezleri, Tiroid Bezi, Paratiroid Bezi, Timüs Bezi, Gonad Hormonları)

DEONTOLOJİ DERSİ KONULARI
Deontolojinin Tanımı
Masaj Uzmanının Vasıfları
Masaj Uzmanının Sağlığı Korumada ve Sosyal Hayatta Mesuliyetleri
Masaj Uzmanının Çalışırken Mesuliyetleri
Masaj Uzmanının Meslektaşlarına Karşı Olan Davranış ve Sorumlulukları
Masörün İş Yeri Düzeni Bakımından Mesuliyetleri
Masaj Alan Kişinin Yaşı
Masajda Dikkat Edilmesi Gereken Etik Kurallar

SUNUM TEKNİKLERİ KONULARI

Masaj Teorisi

Masaj Çeşitleri

Masaj Teknikleri ve Uygulama Alanları

Terapötik Masaj Teknikleri
Derin Doku Masajı
Miyofasyal Teknikler
Transvers Friksiyon Masajı
Skar Doku Mobilizasyonları
Germe Teknikleri
Germenin Etkileri, Endikasyon ve Kontraendikasyonları
Masaj Uzmanının Giyimi ve Hijyeni
Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları
Masaj yapılacak Mekanın Özellikleri ve Hijyeni
Masajda Kullanılan Materyaller ve Özellikleri
Masajın Mekanik, Fizyolojik ve Refleks Etkileri
Masajın Dolaşım Sistemi Üzerindeki Etkileri
Masajın Kaslar Üzerindeki Etkileri
Masajın İç Organlar Üzerindeki Etkileri
Masajın Deri Üzerindeki Etkileri
Ağrı Üzerine Masajın Etkisi
Gecikmiş Başlangıçlı Kas Ağrılarında Masajın Etkisi
Masajın Endikasyon ve Kontraendikasyonlar
Masajın Planlanması
Masaj Uygulama Prensipleri
Dokuların Değerlendirilmesi
Masaj Seansı ve Sürelerinin Tayini
Ekipmanlar ve Önemi
Manipulasyonlar ve Etkileri
Masaj Uygulamalarında Basınç Miktarı ve Ritim
Masaj Uygulamalarında Vücut Mekanikleri

UYGULAMALI DERSLER
Masaj Masası Materyallerinin Hazırlanması
Masaj Alacak Kişinin Hazırlanması
Masaj Manipulasyonları Gösterilmesi ve Kavranması
Manipulasyon Çeşitlerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Lokal Masaj Uygulamaları
Sırt Bölgesi Masaj Manipulasyonları Uygulamaları
Bacaklarda Masaj Manipulasyonları Uygulamaları
Kollarda Masaj ManipulasyonlarıUygulamaları
Karın Bölgesi Masaj Manipulasyonları Uygulamaları
Dekolte ve Yüz Bölgesi Masaj Manipulasyonları Uygulamaları
Baş Masajı Uygulamaları
El ve Ayaklarda Masaj Uygulamaları
Derin Doku Masajı Uygulamaları
Miyofascial Gevşetme Teknikleri
Transvers Friksiyon Masajı Uygulamaları
Skar Doku Mobilizasyonları Uygulamaları
Bölgesel Masaj Uygulamaları
Tüm Vücutta Masaj Uygulamaları

 

 

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller masajokulu.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2019